אחרון ו-Die

חוקי המשחק

מטרת המשחק: לא ללחוץ על הלחצן האחרון

תחילת המשחק: כל הלחצנים במצב "פתוח" (מורמים)

משתתפים: 2 שחקנים

מהלך המשחק: כל שחקן בתורו יכול "להוריד" לחצן אחד או יותר באותה השורה (פר אותו התור).

שורה מוגדרת רצף של לחצנים אופקיים בלבד.

ניתן להוריד לחצן אחד או יותר גם אם אינו ברצף אבל עדיין באותה השורה.

אפשר כמובן גם להוריד את כל השורה באותו התור.

עבר התור לשחקן השני, יכול זה להוריד את

הלחצן/ נים שנותרו באותה השורה או לבחור בשורה אחרת.

ארבע בשורה

בקרוב

חוקי המשחק

מטרת המשחק: ליצור רצף של 4 פאות מאותו הצבע (כולל אלכסון)

תחילת המשחק: כל פאות "הקוביה" על הצבע הנטרלי.

משתתפים: שני שחקנים

מהלך המשחק: כל שחקן בוחר בתחילת המשחק את הצבע שלו. כל שחקן בתורו נדרש לסובב את הקוביה לצבע שלו.

בכל תור מסובבים קוביה אחת בלבד.

מחשבת

בקרוב

חוקי המשחק

מטרת המשחק: להישאר עם כמה שפחות לחצנים מורמים על לוח המשחק

מטרת העל: להגיע למצב שרק הלחצן האמצעי בלוח נותר מורם

תחילת המשחק: כל הלחצנים במצב "פתוח" (מורמים) למעט הלחצן האמצעי שהוא "סגור"

משתתפים: שחקן אחד

מהלך המשחק: על השחקן "לדלג" מלחצן ללחצן רק כאשר הדילוג "נופל" על לחצן

במצב "סגור" (אותו הוא "פותח") והוא סוגר את הלחצן שביצע את "הדילוג".

לא ניתן לדלג על יותר מלחצן אחד בכל פעם אבל ניתן לדלג באלכסון.